lovasreiki.n.nu

Isa Nordström certifierad healer och Reikiterapeut.

Stjärnmänniskor

Det finns mängder av information om stjärnmänniskor, starpeople, indigo och kristallmänniskor på nätet. Här kommer jag att ge min syn på och mina kunskaper om fenomenet "stjärnmänniskor".

För att förstå och kunna tro på begreppet stjärnmänniskor eller stjärnfolk så bör man känna till reinkarnationsläran och vara öppen för tanken att det kan finnas liv på andra planeter.

Från början var vi alla stjärnmänniskor. Vi var alla fria själar som kunde resa runt i universum och välja vilken planet vi ville inkarnera på. De flesta har en hemplanet där man helst lever. Vi väljer även planet och livsomständigheter utifrån vilken andlig mognad vi har.

Det har funnits mänskligt liv på den här planeten mycket längre tid än vad forskarna tror. Det har varit svårt att få fram en genetiskt stark ras som kunde klara de svåra förhållandena på jorden. Vissa raser har dött ut och ersatts av andra. De rasersom nu finns på jorden har sin härkomst från olika platser i universum, därför ser vi olika ut.

Människor har skapat civilisationer som har varit högt tekniskt avancerade flera gånger. Jorden är en dagisplanet där människor har haft en låg andlig utveckling. Det har inneburit att intelligensen har använts ansvarslöst, hjärtat har inte riktigt funnits med då människor har byggt sina samhällen och avancerat tekniskt.

Resultatet har blivit att människan har plundrat jorden och förstört istället för att ta hand om jorden. Människan är satt som väktare på den här planeten men har missbrukat sin makt. Gång på gång har jorden blivit trött på att misshandlas, civilisationer har utplånats av naturkatastrofer och av människans egen dumhet. 

På alla planeter som har liv i universum finns det humanoider. De är den högsta rasen som fungerar som väktare. På grund av kroppsformen med två ben, två armar och ett huvud är vi förmögna att sköta om planeten och att skapa. Men eftersom människan är under utveckling har skapandet på jorden många gånger varit destruktivt.

För flera tusen år sedan fanns det en civilisation på jorden som var mer högteknologisk än vad den är idag. På den tiden fanns det en man vid namn Abraham som kan ses som den tides Einstein. Abraham råkade orsaka en atomexplosion som var så häftig att stora delar av livet på jorden förstördes. De som överlevde och kunde fortsätta att fortplanta sig och starta en ny civilisation kom att kallas "Abrahams barn"..

Exposionen varså kraftig att jorden sattes litegrann ur kurs, och är så fortfarande idag. Det här fick en förödande konsekvens. Normalt sett så ska man kunna leva ett liv på en planet, dö och komma upp i ett högre frekvensfält - andevärlden, där man sedan tillsammans med sina vägledare går igenom sitt liv steg för steg. Genom att se sina misstag ångra sig och ta lärdom löser man sin karma och kan sedan välja att födas på en annan planet om man vill. 

På grund av att jorden är satt ur sin bana hände det något som gjorde att man inte längre kan lösa sin karma i andevärlden. För att lösa karman måste man tillbaka till jorden och lösa karman i nästa liv. Det hör till spelets regler att vi föds till ett jordiskt liv utan att minnas vilka vi är eller vad som har hänt oss i tidigare liv. Det gör det nästan omöjligt att lösa sin karma, oftast drar man istället på sig mer dålig karma. På så vis har jorden blivit en fälla för alla själar som kommer hit. Jesus är så vitt jag vet den ende som fötts upplyst till jorden och levt sitt liv helt utan att dra på sig dålig karma. Även han var en stjärnmänniska och han arbetar fortfarande med att hjälpa mänskligheten, men han vill aldrig födas hit igen. Jag läste någonstans: "människorna ropar efter Jesus att komma tillbaka medans han står utanför dårhuset och väntar på att vi ska komma ut".

De som ändå har lyckats med detta når det tillstånd som Buddisterna kallar "upplysning". Efter det är man åter fri att vandra vidare i universum. Men många upplysta själar har istället valt att fortsätta återfödas på jorden för att försöka hjälpa resten av mänskligheten "över tröskeln". Dalai lama är ett välkänt exempel.

(Individer som är högt andligt utvecklade har ofta färger av indigo eller kristallvit i sin aura, därför kallar man många av dagens barn för t.ex. indigobarn).

Jorden vill höja sin frekvens för att komma upp i ett högre frekvensområde, vidareutvecklas helt enkelt. För att lyckas med det är det nödvändigt att även mänskligheten höjer sin frekvens, vilket sker genom andlig mognad. Annars är risken stor att jorden försöker skaka av sig sina löss för hon är trött på att bli missbrukad och skövlad.

Här kommer vi stjärnmänniskor in i bilden. Det har i alla tider funnits stjärnmänniskor här men nu är vi fler än någonsin. Visa själar med en högre andlig utveckling kommer hit för att hjälpa till. Många av oss arbetar i ljusets tjänst med att hjälpa mänskligheten eller djur natur och miljö. Men många arbetar på fabriker, matbutiker eller är kanske arbetslösa. Det som är viktigt är att vi är här. Vi undervisar er "jordlingar" på olika sätt som får er att utvecklas snabbare.

Slår du an flera stämgafflar med olika tonarter så kommer de med de lägre tonaterna att anpassa sig till den stämgaffel som har högst frekvens. På så vis funkar vi stjärnmänniskor - genom vår blotta närvaro hjälper vi jorden och mänskligheten att höja sin frekvens.

Jag kom hit första gången under sjuttonhundratalet. Redan då hade uppstigningen börjat. Jag gjorde mycket gott men drog även på mig dålig karma, vilket gjorde att jag som så många andra blev fast här. Jag lever nu mitt fjärde liv på den här planeten och det är först i detta liv jag har kommit att minnas mina tidigare liv, vem jag är och varför jag är här. Genom att komma hit hjälper jag även min hemplanet att bättra på sin karma eftersom vi har varit inblandade i mänsklighetens utveckling på ett negativt vis för mycket längesedan.

Jag hoppas jag kan lösa min karma i detta liv. Jag tror att det finns en god chans att mänskligheten och jorden klarar uppstigningen tillsammans. Om det sker så kommer de själar som fortfarande inte är mogna att höja sin frekvens att få fortsätta inkarnera på en planet med liknande förutsättningar som jorden där de får mogna i lugn och ro. Just nu är det väldigt svårt för dessa själar att leva på jorden, det våld vi har runt oss är förklädd rädsla.

Tack för ordet, mejla gärna om du har frågor eller funderingar. :)

 

Välkommen

Välkommen till www.lovasreiki.n.nu.

Jag ger gratis distanshealing två kvällar i veckan. Jag finns i Gislaveds kommun och jag gör hembesök om du inte bor alltför långt ifrån. Ta kontakt via mejl.

 

Länkar